Rod Serenyiů

 

Historie Luhačovic spojená s rodem Serenyiů

Archeologické nálezy z okolí Luhačovic dokládají, že tato oblast byla osídlována již od 7. století našeho letopočtu. První písemná zmínka o Luhačovicích pochází z roku 1412, ale Luhačovice byly osídleny již dříve, což lze dovodit z nejstarší historické zmínky související s tímto územím z roku 1140. 

Pro rozvoj Luhačovic jako lázní měl největší význam přechod vlastnictví luhačovického panství do rukou šlechtického rodu Serenyiů. V roce 1629 koupili panství od Maxmiliána z Lichtenštejna bratři Pavel a Gabriel Serenyiové. Pevné základy k rozvoji lázní v Luhačovicích položil Vincenc Serenyi (1752 - 1810) svými finančními vklady do prvních lázeňských objektů pro koupele a další domy. Jeho synovec Jan Nepomuk se pak zasloužil o další stavební rozmach a zejména o všeobecnou známost lázní. Péče o rozvoj lázní tohoto posledního feudálního pána úzce souvisela se zrušením roboty a tím i snížením výnosů z jeho statků. V polovině 19. století měly lázně dvě náměstí, 10 pojmenovaných domů s 83 pokoji a dvě kuchyňská stavení. Hrabě Jan Nepomuk Serenyi se také zasloužil o dnešní názvy pramenů, když pojmenoval tehdy známé léčivé vody křestními jmény příslušníků rodu.

Významnou skutečností, která ovlivnila další rozmach lázní, byla výstavba Vlárské dráhy (1885 - 1888). To mělo za následek zjednodušení dostupnosti lázní, a tím zvyšování počtu hostů a růst nároků jak na ubytování tak na vybavení lázeňských domů. V té době spravoval panství hrabě Otto, který však na nákladnou modernizaci neměl finanční prostředky a lázně tak začaly koncem 19. století značně upadat.

V roce 1902 odkoupil od hraběte Otty lázeňskou část jeho panství MUDr. František Veselý a založil akciovou společnost Lázně Luhačovice. Ostatní luhačovické državy zůstaly ve vlastnictví rodu Serenyiů až do roku 1945. MUDr. František Veselý se stal ředitelem lázní, hrabě Otto Serenyi působil jako předseda správní rady a správcem lázní byl Cyril Holuby. Založením akciové společnosti se začala psát nová historie lázní, které se začaly rychle rozvíjet, důraz byl kladen především na zvyšování kvality léčby a na péči o minerální prameny, ale také na rozvoj kulturního a společenského života lázní. Luhačovice si udržely svůj statut moderních a komfortních lázní až do počátku druhé světové války.

 

 

Vítá Vás Penzion Loreta
v Luhačovicích